Admissions Open
Class Name Divisions Total Intake Capacity Action
FYBA 4 480 Apply Now Schedule Fee Structure
SYBA 3 360 Apply Now Schedule Fee Structure
TYBA 2 240 Apply Now Schedule Fee Structure
FYBSc 2 240 Apply Now Schedule Fee Structure
FYBSC Wine Tech. 1 30 Apply Now Schedule Fee Structure
TYBSc Wine Technology 1 30 Apply Now Schedule Fee Structure
FYBBA (Com. App.) 1 80 Apply Now Schedule Fee Structure
FYBBA 1 80 Apply Now Schedule Fee Structure
FYBCS 1 80 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A./M.Sc Geography I 1 24 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A./M.Sc Geography II 1 24 Apply Now Schedule Fee Structure
Ph.D in Geography I 1 20 Apply Now Schedule Fee Structure
Ph.D in Geography II to V 1 20 Apply Now Schedule Fee Structure
Ph.D in Geography III 1 10 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. Marathi II 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. English I 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. English II 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. Marathi I 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. Hindi I 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. Hindi II 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. Political Science I 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
M.A. Political Science II 1 60 Apply Now Schedule Fee Structure
अॅडमिशन फॉर्म कसा भरावा ?
Step1 : नवीन अॅडमिशन घेण्याकरीता विद्यार्थ्यांने रजिस्टर या बटणावर क्लिक करावे.
Step2 : आपला इमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड टाकुन सबमिट बटणवर क्लिक करा.
Step3 : आपला अॅडमिशन चा फॉर्म पूर्णतः भरा व माहिती अपलोड करा.
Step4 : कॉलेज मध्ये जावून अॅडमिशन निश्चित करा.